POLSKIE
TOWARZYSTWO
ŁUBINOWE

Jakie były początki

Wiosną 1992 roku zebrano ankiety od 26 osób w sprawie powołania Polskiego Towarzystwa Łubinowego. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 28 października 1992 roku w Poznaniu, na którym powołano trzyosobowy komitet organizacyjny w osobach doc. dr hab. Władysława Boczonia z Uniwersytetu Poznańskiego, doc. dr hab. Krzysztofa Gulewicza z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu oraz dr Wiktora Święcickiego – z Poznańskiej Hodowli Roślin, SHR Wiatrowo. Dzięki ich staraniom już 7 grudnia 1992 roku w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu w dziale A pod nr RST 818 zarejestrowano Polskie Towarzystwo Łubinowe z siedzibą przy ul. Noskowskiego 12/14. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Poznaniu nadał PTŁ następujący nr REGON P – 630152995-7600070259-2-963-63007. Do członków założycieli PTŁ należą Panie i Panowie: Danuta Ciesiołka, Władysław Boczoń, Maria Bratek-Wiewiórowska, Tadeusz Brukwicki, Krzysztof Gulewicz, Eleonora Lampart-Szczapa, Beata Kozioł, Maria Markiewicz, Zbigniew Michalski, Maria Peretiatkowicz, Anna Perkowska, Jerzy Szukała, Maciej Wiewiórowski, Waleria Wysocka i Wiktor Święcicki. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków PTŁ miało miejsce 21 stycznia 1993 roku w Poznaniu, gdzie dokonano pierwszego w historii PTŁ wyboru władz. Następne wybory odbywały po upływie 3-letniej kadencji, najczęściej przy okazji kolejnych konferencji naukowych.

Składy zarządów Polskiego Towarzystwa Łubinowego w latach 1992-2003

Funkcja 1992-1995 1995-1997 1997-1999 1999-2003
Zarząd
Przewodniczący Prof. dr hab. Maciej Wiewiórkowski, IChB PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Ryszard Górecki, ART w Olsztynie Prof. dr hab. Wojciech Cwojdziński, ATR w Bydgoszczy Dr hab. Ewa Sawicka - Sienkiewicz, prof. AR AR Wrocław
Wiceprzewodniczący Prof. dr hab. Krzysztof Gulewicz, IChB PAN w Poznaniu Dr inż. Tadeusz Bieniaszewski, ART w Olsztynie Prof. dr hab. Janusz Prusiński, ATR w Bydgoszczy Prof. dr hab. Andrzej Kotecki, AR Wrocław
Sekretarz Doc. dr hab. Irena Frencel, IGR PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Teresa Wojnowska, ART w Olsztynie Dr inż. Karol Kotwica, ATR w Bydgoszczy Dr inż. Renata Galek, AR Wrocław
Skarbnik Dr inż. Tadeusz Bieniaszewski, ART w Olsztynie Dr inż. Agnieszka Piotrowicz - Cieślak, ART w Olsztynie Dr inż. Grażyna Harasimowicz - Herman, ATR w Bydgoszczy Dr Władysław Kadłubiec, AR Wrocław
Członek zarządu Dr inż. Wiktor Święcicki, Poznańska Hodowla Roślin Dr inż. Elżbieta Januszewicz, ART w Olsztynie Dr hab. Ewa Sawicka- Sienkiewicz, AR Wrocław Prof. dr hab. Janusz Prusiński, ATR w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Barbara Pastuszewska, Instytut Fizjologii Żywienia Zwierząt PAN - Jabłonna Prof. dr hab. Zenon Zduńczyk, Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN w Olsztynie Dr Jan Nijaki, SHR Wiatrowo Dr inż. Marcin Kozak, AR Wrocław
Dr Stanisław Stawiński Zakład Doświadczalny IHAR
Komisja rewizyjna
Przewodniczący Doc. dr hab. Władysław Boczoń, UAMP Prof. dr hab. Wojciech Cwojdziński ATR w Bydgoszczy Prof. dr hab. Lech Ratajczak, UAMP Prof. dr hab. Jerzy Szukała, AR w Poznaniu
Członek Dr Zdzisław Paszkiewicz, Poznańska Hodowla Roślin, SHR w Wiatrowie Prof. dr hab. Barbara Pastuszewska, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej Prof. dr hab. Jerzy Szukała, AR w Poznaniu Dr hab. Eleonora Lampart-Szczapa, AR w Poznaniu
Dr Stanisław Stawiński, ZD IHAR w Przebędowie Dr Ewa Sawicka-Sienkiewicz, AR we Wrocławiu Dr Agnieszka Piotrowicz-Cieślak, ATR w Olsztynie Dr Elżbieta Januszewicz, UWM w Olsztynie

Składy zarządów Polskiego Towarzystwa Łubinowego w latach 2003-2017

Funkcja 2003-2006 2006-2009 2009-2014 2014-2017
Zarząd
Przewodniczący Prof. dr hab. Wojciech Święcicki, IGR PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Janusz Prusiński, UTP w Bydgoszczy Prof. dr hab. Bogdan Wolko, IGR PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Andrzej Kotecki, UPWR Wrocław
Wiceprzewodniczący Prof. dr hab. Jerzy Szukała, AR w Poznaniu Dr hab. Barbara Adomas, prof. UWM, UWM w Olsztynie Prof. dr hab. Jerzy Szukała, UP w Poznaniu dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM, UWM w Olsztynie
Sekretarz Dr hab. Eleonora Lampart-Szczapa, AR w Poznaniu Dr inż. Magdalena Borowska, UTP w Bydgoszczy Prof. dr hab. Barbara Naganowska, IGR PAN w Poznaniu dr hab. Renata Galek, UPWR Wrocław
Skarbnik Dr Barbara Naganowska, IGR PAN w Poznaniu Dr Bożena Barczak, UTP w Bydgoszczy Prof. dr hab. Eleonora Lampart-Szczapa, UP w Poznaniu dr hab. Władysław Malarz, prof. nadzwyczajny, UPWR Wrocław
Członek Zarządu Prof. dr hab. Bogdan Wolko, IGR PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Jerzy Szukała, AR w Poznaniu Dr inż. Renata Galek, UP we Wrocławiu -
Dr Kazimierz Wiatr, COBORU Dr Zdzisław Paszkiewicz, Poznańska Hodowla Roślin Dr Stanisław Stawiński, Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR – oddział Przebędowo -
Komisja rewizyjna
Przewodniczący Dr hab. Władysław Kadłubiec, AR we Wrocławiu Dr hab. Władysław Kadłubiec, UP we Wrocławiu Dr Bożena Barczak, UTP w Bydgoszczy Dr inż.Ewa Kaszkowiak, UTP w Bydgoszczy
Członek Dr Magdalena Borowska, ATR w Bydgoszczy Dr Elżbieta Januszewicz, UWM w Olsztynie Dr inż. Dariusz Zalewski, UP we Wrocławiu Dr inż. Piotr Gulewicz, Poznański Park Naukowo-Technologiczny ZIWT (sekretarz)
Członek Dr Elżbieta Januszewicz, UWM w Olsztynie Dr hab. Barbara Naganowska, IGR PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Barbara Adomas, UWM w Olsztynie Mgr Paweł Barzyk, Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.