POLSKIE
TOWARZYSTWO
ŁUBINOWE

Szczególnie w I okresie działalności, bardzo dużą uwagę zwrócono na działania popularyzatorsko-informacyjne Polskiego Towarzystwa Łubinowego. Akcjom tym towarzyszyła działalność publikacyjna (Hodowla Roślin i Nasiennictwo nr 1,2,3,4, 1993), a także listy informacyjne do wielu ośrodków krajowych, jak: Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Ochrony Środowiska, wojewoda poznański, Wydział Rolnictwa Urzędu woj. w Poznaniu, wydziały PAN, KBN, wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, ośrodki terenowe itp. PTŁ podjęło również zdecydowane stanowisko w sprawie opracowania nowego projektu ustawy nasiennej w formie listu skierowanego do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1993). PTŁ aktywnie skierowało również protest do ministerstwa w roku 2000 przeciwko zniesieniu dotacji na postęp biologiczny w tym gatunku. W efekcie końcowym pomimo pierwotnej odmowy ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przywrócono ostatecznie dofinansowanie tego gatunku.

Działalność Towarzystwa:

 1. Organizacja konferencji naukowych, seminariów, dni pola:
  • 1993 - Seminarium "Łubin w gospodarce i życiu człowieka" (19 stycznia, Poznań)
  • 1993 - I Krajowa Konferencja "Łubin - Białko - Ekologia" (29 listopada, Poznań)
  • 1994 - II Krajowa Konferencja "Łubin - Białko - Ekologia" (30 czerwca - 1 lipca)
  • 1995 - III Krajowa Konferencja "Łubin - Białko - Ekologia" (23 czerwca, Poznań)
  • 1997 - Konferencja "Łubin we współczesnym rolnictwie "Łubin - Białko - Ekologia" (25-27 czerwca, Olsztyn - Kortowo)
  • 1998 - Konferencja "Łubin w rolnictwie ekologicznym" (13 września, Przysiek)
  • 1999 - Międzynarodowa Konferencja "Lupin in Polish and European Agriculture" (2-3 września, Przysiek, Polska)
  • 2001 - Międzynarodowa konferencja "The Role of Lupine in Ecological Agriculture"(4-5 września, Lądek Zdrój)
  • 2003 - Konferencja „Łubin – wysokobiałkowa roślina XXI” (22-25 września, Kudowa Zdrój) link
  • 2006 - Konferencja i warsztaty „Strategie wykorzystania roślin strączkowych” (24-27 września 2006, Zakopane)
  • 2007 - Dzień Pola Roślin Strączkowych (15 czerwca 2007, Wiatrowo)
  • 2008 - III ogólnopolskie seminarium naukowe pt. "Łubin w badaniach podstawowych" (19-20 czerwca 2008).
  • 2009 - IX Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Łubinowego „ŁUBIN – źródłem białka dla Europy” (1-4 lipca 2009, Bydgoszcz)
  • 2011 - 13th International Lupin Conference „Lupin crops – an opportunity for today, a promise for the future (June 6-10, 2011, Poznań, Poland)
  • 2012 - X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego oraz II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych (29 maj - 1 czerwca 2012, Zakopane)
  • 2014 - Konferencja „Łubin we współczesnym rolnictwie” (8-10 września 2014, Kudowa Zdrój)
 2. Działalność wydawnicza:
 3. PTŁ prowadzi aktywną działalność wydawniczą, czego wynikiem są publikacje:

  • "Łubin w gospodarce i życiu człowieka" - obejmuje materiały seminarium naukowego z 1993
  • "Łubin - Białko - Ekologia" materiały I Krajowej Konferencji w 1993
  • "Postępy w badaniach łubinu" - materiały II Krajowej Konferencji w 1995 "Łubin - Białko - Ekologia"
  • "Łubin - kierunki badań i perspektywy użytkowe" materiały III Krajowej Konferencji w 1995 "Łubin - Białko - Ekologia"
  • Raport "The situation and actual trends in cultivation, breading and technological applications of lupin seeds and strow in the light of the 7th International Lupin Conference Proceedings, Evora, Portugal, 18-23 April, 1993. K. Gulewicz, Genetica Polonica, 34(3), 1993: 297-301
  • "Łubin we współczesnym rolnictwie" - "Łubin - Białko - Ekologia", Materiały konferencyjne, Wydawnictwo ART 1997, Olsztyn - Kortowo
  • "Łubin w rolnictwie ekologicznym"- "Łubin - Białko - Ekologia", Materiały ogólnopolskiego seminarium naukowego, Przysiek, 23 IX 1998. Wyd. PTŁ, ATR - Bydgoszcz, ODR w Przysieku
  • "Lupin in Polish and European Agriculture" .1999. International Conference Proceedings. Wyd. Przysiek Regional Advisory Centre for Agricultural and Rural Development. 1999
  • "The Role of Lupine in Ecological Agriculture". 2001. Materiały konferencyjne oraz ZN AR Wrocław, Rolnictwo LXXXI Nr 426
  • „Łubin – wysokobiałkowa roślina XXI” (22-25 września 2003, Kudowa Zdrój), Materiały Konferencyjne oraz nr 495 Zeszytów Problemowym Postępów Nauk Rolniczych.
  • „Strategie wykorzystania roślin strączkowych” (24-27 września 2006, Zakopane) Materiały konferencyjne oraz nr 522 Zeszytów Problemowych Postępów Nauk Rolniczych „Strategie wykorzystania roślin strączkowych” (2007)
  • IX Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Łubinowego „ŁUBIN – źródłem białka dla Europy” (1-4 lipca 2009, Bydgoszcz) Materiały konferencyjne
  • 13th International Lupin Conference „Lupin crops – an opportunity for today, a promise for the future (June 6-10, 2011, Poznań, Poland) Institute of Plant Genetics Polish Academy of Sciences, Polish Lupin Association. Abstrakty
  • X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego oraz II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych (29 maj - 1 czerwca 2012, Zakopane), Materiały konferencyjne
  • "Łubin we współczesnym rolnictwie" (8-10 września 2014, Kudowa Zdrój), Materiały konferencyjne
 4. Członkowie honorowi
  • Dr Mercedes Mizquiz – Hiszpania

  • Dr Carmen Burbano – Hiszpania

  • Dr Jorgen L. Christiansen – Dania

  • Prof. Maciej Wiewiórowski

 5. Osiągnięcia Towarzystwa:
  • W roku 2009 na wniosek Towarzystwa, Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk wpisano Polskie Towarzystwo Łubinowe na listę towarzystw naukowych afiliowanych przy Wydziale