POLSKIE
TOWARZYSTWO
ŁUBINOWE

Hodowcy łubinu białego

Lp. Hodowcy Odmiany
1. Barbacki Stefan Kali (Biały Drobnonasienny), Przebędowski Średniowczesny, Przebędowski Wczesny
2. Brodowska A. Przebędowski Wczesny
3. Czerwińska Anna Pikador
4. Herwart Aleksandra Kalina
5. Kapsa Edward Przebędowski Średniowczesny
6. Kazimierski Tadeusz Wat
7. Michalski Tadeusz Hetman, Wat
8. Mikołajczyk Jan Bac, Bardo, Kali (Biały Drobnonasienny), Kalina
9. Nijaki Jan Pikador
10. Partyka Stanisław Kalina
11. Stawiński Stanisław Bardo, Katon, Butan, Boros
12. Święcicki Wiktor Hetman, Wat, Pikador
13. Szymański Andrzej Wat
14. Tomaszewski Zygmunt Przebędowski Średniowczesny, Przebędowski Wczesny
15. Winiarski Piotr Przebędowski Średniowczesny
16. Wróblewska Renata Katon, Butan
17. Wyza Józef Katon, Butan, Boros