POLSKIE
TOWARZYSTWO
ŁUBINOWE

Kadencja 1992-1995

W kadencji zorganizowano seminarium (I) pt. Łubin w gospodarce i życiu człowieka, Poznań 1993 oraz trzy ogólnopolskie konferencje naukowe (I - 1993, II - 1994 i III - 1995), których efektem były następujące wydawnictwa:

 • Łubin – Białko – Ekologia, Poznań 1994;
 • Postępy w badaniach łubinu, Poznań 1995;
 • Łubin: kierunki badań i perspektywy użytkowe, Poznań 1996.

Kadencja 1995-1997

W kadencji zorganizowano jedną ogólnopolską konferencję naukową (IV) w Olsztynie, a materiały konferencyjne ukazały się pt. Łubin we współczesnym rolnictwie, Olsztyn 1997, t. 1 i 2.

Kadencja 1997-1999

W kadencji zorganizowano seminarium naukowe (II) pt. Łubin w rolnictwie ekologicznym, Przysiek 1998 oraz konferencję naukową (V) nt. Lupin in Polish and European Agriculture, Przysiek 1999.

Kadencja 1999-2003

W kadencji zorganizowano dwie konferencje naukowe (VI i VII). Pierwsza pt. Rola łubinu w rolnictwie ekologicznym odbyła się w Lądku Zdrój (2001), a prezentowane materiały opublikowano w dwóch tomach Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, seria Rolnictwo nr 426 i 427, 2001. Druga konferencja pt. Łubin – wysokobiałkowa roślina XXI wieku miała miejsce w Kudowie Zdrój w 2003 roku – jej wyniki opublikowano w 495 Zeszycie Problemowym Postępów Nauk Rolniczych.

Kadencja 2003-2006

W kadencji zorganizowano jedną (VIII) konferencję naukową w Zakopanem w 2006 roku, a jej efektem jest zbiór prac, które wydano w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych „Strategie wykorzystania roślin strączkowych” (2007) 522.

Kadencja 2006-2009

 • W dniach 24-27 września 2006 roku w Zakopanem odbyła się konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Łubinowego połączona z warsztatami nt. strategii wykorzystania roślin strączkowych.
 • 15 czerwca 2007 Wiatrowo - Dzień Pola Roślin Strączkowych
  Organizatorzy: Poznańska Hodowla Roślin, Sp. z o.o. i Polskie Towarzystwo Łubinowe
 • III ogólnopolskie seminarium naukowe pt. Łubin w badaniach podstawowych: 19-20 czerwca 2008 roku.
  Organizatorzy: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Łubinowego w Bydgoszczy Instytut Chemii Bioorganicznej w Poznaniu
 • 1-4 lipca 2009 - IX Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa
 • Bydgoszcz 2009 – „ŁUBIN – źródłem białka dla Europy”

Kadencja 2009-2014

13th International Lupin Conference „Lupin crops – an opportunity for today, a promise for the future. June 6-10, 2011, Poznań, Poland. Institute of Plant Genetics Polish Academy of Sciences, Polish Lupin Association.

Kadencja 2014-2017

Łubin we współczesnym rolnictwie. Kudowa Zdrój, 8-10-09-2014
Organizator: Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Patronat nad konferencją sprawowało Polskie Towarzystwo Łubinowe oraz Polska Akademia Nauk