POLSKIE
TOWARZYSTWO
ŁUBINOWE

Osoby, które chcą dołączyć do Polskiego Towarzystwa Łubinowego proszone są o pobranie pliku deklaracji członkowskiej. Po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji prosimy o jej zeskanowanie i przesłanie na adres: renata.galek@up.wroc.pl lub przesłanie formularza pocztą na adres:
dr hab. inż. Renata Galek, p. 415
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
50-363 Wrocław, Plac Grunwaldzki 24A

Składka członkowska od roku 2015 wynosi 30 PLN

Numer konta bankowego Towarzystwa:
43 1090 1346 0000 0001 1418 0361
Bank Zachodni WBK